مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه ادیب منطقه ۱۳

ورود به صفحه کاربری

برنامه کلاس های فوق برنامه پنجشنبه 26 مهر 97

1397/07/23

برنامه کلاس های روز پنجشنبه مورخ 26  مهر 97 جهت اطلاع اولیاء محترم و دانش آموزان عزیز به شرح زیر اعلام می گردد.
 دانش آموزان عزیز  سر ساعت مقرر  در مدرسه حضور داشته باشند.