مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه ادیب منطقه ۱۳

ورود به صفحه کاربری

برنامه امتحانات میان ترم اول دبیرستان ادیب

1397/08/14

🔴برنامه امتحانات میان ترم اول دبیرستان ادیب به شرح زیر اعلام می گردد.🔴

http://adib13.com/images/uploaded/برنامه امتحانات میان ترم اول.pdf