مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه ادیب منطقه ۱۳

ورود به صفحه کاربری

اولین فرم نظر خواهی (باز خورد) مدرسه

1397/09/17

با عرض سلام و ادب 
اولیای محترم همانطور که مستحضرید هم فکری و مشارکت در امور دبیرستان، راه گشا و باعث پیشرفت امور و اهداف در نظر گرفته شده  می باشد، لذا در همین راستا اولین فرم نظر خواهی (باز خورد) مدرسه را در ارتباط با عملکرد آموزشی ، تربیتی ، انضباطی و ... خدمتتان ارسال می گردد. خواهشمند است نظرات و پیشنهادات سازنده خود را در ارتباط با فعالیت های انجام شده بیان فرمایید. لطفاً جهت پیگیری امور فقط کلاس دانش آموز مشخص گردد.
فرمها در روز شنبه 97/9/17 بین دانش آموزان توزیع گردید لطفا پس از تکمیل ، فرمها در پاکت دربسته  تا روز سه دوشنبه 97/09/19 تحویل معاون محترم آموزشی گردد .