مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه ادیب منطقه ۱۳

ورود به صفحه کاربری

اسامی اعضای شورای دانش آموزی در سال تحصیلی 98-97

1397/09/21

اسامی اعضای شورای دانش آموزی دبیرستان غیردولتی ادیب به شرح زیر اعلام می گردد.

http://adib13.com/images/uploaded/اسامی اعضای شورای دانش آموزی.pdf