مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه ادیب منطقه ۱۳

ورود به صفحه کاربری

برنامه امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 98-97

1397/09/21

برنامه امتحانات نوبت اول دبیرستان ادیب به شرح زیر اعلام می گردد.

http://adib13.com/images/uploaded/برنامه امتحانات نوبت اول .pdf