مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه ادیب منطقه ۱۳

ورود به صفحه کاربری

جدول کلاس های رفع اشکال قبل از امتحانات نوبت اول

1397/09/21

جدول کلاس های رفع اشکال قبل از امتحانات نوبت اول دبیرستان ادیب به شرح زیر اعلام می گردد. حضور تمامی دانش آموزان در این کلاس ها الزامی است.

http://adib13.com/images/uploaded/جدول_کلاس_های_رفع_اشکال_امتحانات.pdf