مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه ادیب منطقه ۱۳

ورود به صفحه کاربری

جدول بودجه بندی دروس امتحانات نوبت اول

1397/09/21

جدول بودجه بندی دروس امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 98-97 به شرح زیر اعلام می گردد.

http://adib13.com/images/uploaded/جدول دروس امتحانات نوبت اول.pdf