مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه ادیب منطقه ۱۳

ورود به صفحه کاربری

انتخابات شورای دانش آموزی

94/8/11

اانتخابات شورای دانش آموزی در تاریخ سه شنبه 5 آبان ماه 94 در دبیرستان ادیب برگزار گردید.  منتخبان شورای دانش آموزی به رای دانش آموزان دبیرستان به شرح ذیل اعلام می گردد:

علی حسینی: رئیس شورا

متین باقری:نائب رئیس و کمیته بهداشت

علیرضا کشوری: کمیته قرآن و فرهنگ اسلامی

محمدحسین صفی آریان: کمیته علمی آموزشی

رضا جعفرآبادی: کمیته ورزشی

بهراد علیپور :دبیر شورا و کمیته سیاسی و اجتماعی

مید باختری توانا: کمیته هنری

پویا محمد حسینی: کمیته تعاون و فعالیت های گروهی

گفتنی است این رویداد در نشریه همشهری محله ضمیمه روزنامه همشهری تاریخ یکشنبه 10 آبان 94 با متن زیر منعکس گردید:

"همزمان با مدارس سراسر منطقه،مراسم انتخابات شورای دانش آموزی با حضور مسئولان آموزش و پرورش منطقه در مدرسه پسرانه ادیب برگزار شد و دانش آموزان با رای خود 8 عضو اصلی و علی البدل شورای مدرسه را انتخاب کردند. اعضای شورای دانش آموزی به عنوان کانال رابط، خواسته های دانش آموزان را به مسئولان مدرسه انتقال داده و پیشنهادهای خود را برای رفع مشکلات مدرسه بیان می کنند."