مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه ادیب منطقه ۱۳

ورود به صفحه کاربری

عرض تسلیت

94/8/17

دانش آموز عزیز؛ سید محمد مهدی طباطبایی(کلاس 9/3)؛ درگذشت تاسف بار پدر گرامیتان را به شما و مادر محترمتان و نیز سایر بازماندگان و وابستگان آن مرحوم تسلیت عرض می نماییم.                                                                                                                                                                                                                      

                           دبیرستان ادیب