مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه ادیب منطقه ۱۳

ورود به صفحه کاربری

رتبه های برتر مسابقات قرآن، عترت و نماز

1397/12/04

رتبه های برتر مسابقات قرآن، عترت و نماز دبیرستان پسرانه غیردولتی ادیب در سطح منطقه 13 تهران به شرح زیر اعلام می گردد.
از دانش آموزانی که در این مسابقات شرکت نمودند کمال تشکر را داریم.
http://adib13.com/images/uploaded/رتبه های برتر مسابقات قرآن عترت و نماز دبیرستان.pdf