مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه ادیب منطقه ۱۳

ورود به صفحه کاربری

رتبه اول نمایشنامه خوانی در سطح منطقه 13

1397/12/22

کسب رتبه اول نمایشنامه خوانی در سطح منطقه 13 و راهیابی به مرحله استانی توسط دانش آموزان دبیرستان ادیب را  به آنها ، اولیای محترمشان و کل دانش آموزان و کارکنان دبیرستان تبریک میگوییم.