مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه ادیب منطقه ۱۳

ورود به صفحه کاربری

رتبه های برتر آزمون علمی مرحله ششم

1397/12/19

رتبه های برتر آزمون علمی مرحله ششم به شرح زیر اعلام می گردد.
http://adib13.com/images/uploaded/آزمون علمی مرحله ششم.pdf