مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه ادیب منطقه ۱۳

ورود به صفحه کاربری

رتبه های برتر دانش آموزان در کارنامه اسفند ماه

1397/12/25

🔷رتبه های برتر دانش آموزان دبیرستان غیردولتی ادیب در کارنامه اسفند ماه به شرح زیر اعلام می گردد.

http://adib13.com/images/uploaded/اسفند.pdf