مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه ادیب منطقه ۱۳

ورود به صفحه کاربری

برنامه امتحانات میان ترم دوم

1397/12/25

🔴 برنامه امتحانات میان ترم دوم دبیرستان ادیب به شرح زیر اعلام می گردد.
http://adib13.com/images/uploaded/برنامه امتحانات میان ترم دوم.pdf