مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه ادیب منطقه ۱۳

ورود به صفحه کاربری

برنامه امتحانات ترم دوم سال تحصیلی 96-95

1396/02/27

  برنامه امتحانات ترم دوم سال تحصیلی 96-95 به شرح زیر می باشد.

http://adib13.com/images/uploaded/برنامه امتحانات نوبت دوم.pdf