مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه ادیب منطقه ۱۳

ورود به صفحه کاربری

کسب رتبه اول درسهائی از قرآن

1396/07/19

تبریک به دانش آموز عزیز آقای امیر رضا کاظمی به خاطر کسب رتبه اول درسهائی از قرآن در منطقه 13 و رتبه ممتاز در شهر تهران .
برای ایشان آرزوی سلامتی و موفقیت در طول تحصیل و زندگی داریم.