مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه ادیب منطقه ۱۳

ورود به صفحه کاربری

معرفی اعضای شورای دانش آموزی

1396/08/03

روز دوشنبه مورخه 8 آبان 96 طی مراسمی اعضای شورای دانش آموزی معرفی و احکام آنها برای مدت یک سال تحصیلی جهت حضور در جلسات و فعالیت در مدرسه ،تقدیم اعضاء شورا گردید.
در ذیل اسامی آنها اعلام می گردد .
http://adib13.com/images/uploaded/اسامی اعضای شورای دانش آموزی.pdf