مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه ادیب منطقه ۱۳

ورود به صفحه کاربری

معرفی اعضای شورای دانش آموزی دبیرستان ادیب

1396/08/10

در روز دوشنبه مورخه 8 آبان 96 طی مراسمی اعضای شورای دانش آموزی معرفی و احکام آنها برای مدت یک سال تحصیلی جهت حضور در جلسات و فعالیت در مدرسه، تقدیم اعضاء شورا گردید.
 اسامی آنها به شرح زیراعلام می گردد .
http://adib13.com/images/uploaded/1اسامی اعضای شورای دانش آموزی.pdf