مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه ادیب منطقه ۱۳

ورود به صفحه کاربری

برنامه کلاس رفع اشکال قبل از امتحانات نوبت اول

1396/10/06

برنامه کلاسهای رفع اشکال قبل از امتحانات نوبت اول  هر درس دبیرستان ادیب به شرح زیر اعلام می گردد.
شرکت دانش آموزان در این کلاس ها الزامی است.
http://adib13.com/images/uploaded/برنامه کلاسهای قبل امتحان نوبت اول.pdf