مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه ادیب منطقه ۱۳

ورود به صفحه کاربری

رتبه های برتر دبیرستان ادیب در مسابقات فرهنگی هنری

1397/01/08

رتبه های برتر مسابقات فرهنگی و هنری دبیرستان غیر دولتی ادیب که در سطح منطقه 13 رتبه کسب نمودند  به شرح زیر اعلام می گردد. از دانش آموزان گرامی که باعث افتخار خانواده و دبیرستان ادیب شدند  کمال تشکر را داریم.
http://adib13.com/images/uploaded/مسابقات فرهنگی هنری.pdf