مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه ادیب منطقه ۱۳

ورود به صفحه کاربری

برگزیدگان جشنوراه نوجوان سالم

1397/02/05

دانش آموزان برگزیده در هفتمین جشنواره دانش آموزی نوجوان سالم  در رشته های مقاله نویسی و روزنامه دیواری در  سطح منطقه 13 به شرح زیر اعلام می گردد.

http://adib13.com/images/uploaded/برگزیدگان جشنواره نوجوان سالم.pdf