مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه ادیب منطقه ۱۳

ورود به صفحه کاربری

رتبه های برتر امتحانات میان ترم دوم 97-96

1397/02/26

رتبه های برتردانش آموزان در  امتحانات میان ترم دوم سال تحصیلی 97- 96 به شرح زیر اعلام می گردد.

http://adib13.com/images/uploaded/1رتبه_های_برتر_امتحانات_میان_ترم.pdf