مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه ادیب منطقه ۱۳

ورود به صفحه کاربری

رتبه های برتر هشتمین مرحله آزمون علمی 97-96

1397/02/26

رتبه های برتر دانش آموزان در هشتمین مرحله آزمون علمی به شرح زیر اعلام می گردد.

http://adib13.com/images/uploaded/آزمون علمی مرحله 8.pdf