مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه ادیب منطقه ۱۳

ورود به صفحه کاربری

برنامه امتحانات نوبت دوم (خرداد 97)

1397/02/26

برنامه امتحانات نوبت دوم (خرداد 97) دبیرستان غیر دولتی ادیب به شرح زیر اعلام می گردد.
http://adib13.com/images/uploaded/1برنامه امتحانات نوبت دوم.pdf