مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه ادیب منطقه ۱۳

ورود به صفحه کاربری

برنامه کلاس های رفع اشکال قبل از امتحانات نوبت دوم

1397/02/26

برنامه کلاس های رفع اشکال قبل از امتحانات نوبت دوم (خرداد 97) به شرح زیر اعلام میگردد. حضور کلیه دانش آموزان در این کلاس ها الزامی است.
http://adib13.com/images/uploaded/جدول کلاس های رفع اشکال قبل از امتحانات خرداد ماه 97.pdf