مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه ادیب منطقه ۱۳

ورود به صفحه کاربری

نفرات برتر دبیرستان ادیب در امتحانات خرداد ماه 97

1397/04/09

نفرات برتر دبیرستان ادیب در امتحانات خرداد ماه 97 به شرح زیر اعلام می گردد.

http://adib13.com/images/uploaded/نفرات برتر نوبت دوم.pdf