مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه ادیب منطقه ۱۳

ورود به صفحه کاربری

قبولی مرحله اول آزمون ریاضی جهانی lMC2019

1398/02/04

قبولی 6 دانش آموز دبیرستان ادیب را در مرحله اول آزمون ریاضی جهانی  تبیرک و برای ایشان آرزوی موفقیت در مراحل بعدی را داریم.