مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه ادیب منطقه ۱۳

ورود به صفحه کاربری

برنامه امتحانات خرداد 98

1398/02/18

🔴 برنامه امتحانات خرداد 98  دانش‌ آموزان  تمامی پایه ها به شرح زیر اعلام می گردد.

http://adib13.com/images/uploaded/برنامه امتحانات نوبت دوم.pdf