مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه ادیب منطقه ۱۳

ورود به صفحه کاربری

نفرات برتر نوبت دوم 97-98

1398/04/09

نفرات برتر دانش آموزان پایه هفتم ،هشتم و  نهم  دبیرستان ادیب در امتحانات نوبت دوم (خرداد ماه 98 ) به شرح زیر اعلام می گردد.

http://adib13.com/images/uploaded/1197-نفرات برتر نوبت دوم 98 .pdf