مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه ادیب منطقه ۱۳

ورود به صفحه کاربری

تغییر تاریخ امتحان ریاضی پایه نهم

94/10/16

قابل توجه دانش آموزان پایه نهم:

به اطلاع می رساند به جهت داشتن فرصت و زمان لازم برای برگزاری سه جلسه کلاس جبرانی در درس ریاضی پایه نهم، برگزاری امتحان ریاضی این پایه از روز دوشنبه 94/10/21 به روز دوشنبه 94/10/29 تغییر یافت. یادآوری می نماید امتحان فناوری در روز دوشنبه 94/10/21 به جای امتحان ریاضی برگزار می گردد.