مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه ادیب منطقه ۱۳

ورود به صفحه کاربری

مسابقات ورزشی منطقه 13

94/11/3

رتبه سوم مسابقات تنیس روی میز : اعضا شامل محمدمهدی خوش صحبتان-نیما شاه تازیان- صدرا میرزایی-عرشیا عاشوری