مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه ادیب منطقه ۱۳

ورود به صفحه کاربری

اردوی تفریحی شهربازی امیرپارس

94/11/19

اردوی تفریحی شهربازی امیرپارس در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۹۴ به همراهی دانش آموزان برگزیده نوبت اول پایه های هفتم و هشتم برگزار گردید. (برای مشاهده سایر تصاویر به آلبوم عکس بخش تصاویر دانش آموزان مراجعه کنید)