مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه ادیب منطقه ۱۳

ورود به صفحه کاربری

اسامی برترین های فعالیت های پرورشی

94/12/5

برترین های فعالیت های پرورشی:

محمدحسین صفی آریان - عیلرضا کشوری -بهراد علیپور - رضا جعفرآبادی- مهدی علی آقایی- علی عزیزی - یحیی روسی - امیرحسین دوستار - حسین محمدی - سید مهدی حسینی -  ایمان حاجی زاده - علی محمدی - علی علیمردانی - قیصری فر - محمدامین امیراحمدی

برترین های درس هایی از قرآن:

علیرضا کشوری- مهدی علی آقایی - عرفان رحیمی - محمد طهماسبی - امیرحسین جمالیان - محمدعلی حاجی حسینی - محمدحسین گودرزی - علیرضا صفر - علی عزیزی- امیان حاجی زاده - علی علمیردانی - یحیی روسی

آثار فناوری برتر:

یحیی روسی - مهدی آبرومند - محمدصادق محمودی - عرشیا عاشوری - علی دالوند - سجاد باقری

کتاب خوان های برتر:

حسام بومی زاد - سینا عطشانی - مانی هراتی - علی صفرپور - علیرضا قوامی -محمدعلی حاجی حسینی - پویا زمان پور - علیرضا کشوری - علی جعفری - حمزه خلجی - سیدمحمد حسینی

مجله رشد:

آرش آهنیان - محمد طهماسبی - سینا عطشانی

آثار برتر علوم:

یحیی روسی - محمدحسین صفی آریان - مهدی صادق پور - علی دالوند - نیما شاهتازیان - امیرحسین جمالیان