مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه ادیب منطقه ۱۳

ورود به صفحه کاربری

تقدیر از دانش آموزان برتر آموزشی و پرورشی

94/12/24

مراسم اهدا جوایز و تقدیر نامه به دانش اموزان برتر آموزشی و پرورشی در هفته جاری برگزار گردید و از بیش از 90 دانش آموزان تقدیر به عمل آمد./