مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه ادیب منطقه ۱۳

ورود به صفحه کاربری

ثبت نام آنلاین ادیب آغاز شد

95/1/30

برای پیش ثبت نام در دبیرستان ادیب، به صفحه زیر مراجعه کرده و فرم مربوطه را تکمیل نمایید. اطلاعات شما نزد مدرسه به صورت محرمانه باقی می ماند و تحت هیچ عنوانی و در هیچ جایی به نمایش گذاشته نمی شوند.

پس از بررسی های لازم، برای مراجعه حضوری ثبت نام ، با شما تماس حاصل می شود

صفحه ثبت نام