مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه ادیب منطقه ۱۳

ورود به صفحه کاربری

برترین های کتابخانه تا پایان فروردین ماه

95/2/5

برترین های کتابخانه دبیرستان ادیب از تاریخ 94/1/22 تا 95/1/31 :

کلاس هفتم: حسام بومی زاد- عرشیا پیش بهار - علی حسینی - علی صفرپور - سیناعطشانی-محمدمهدی صادق پور - علیرضا قوامی 

کلاس هشتم: امیرحسین اکبری - محمد چالاکی - مهدی مقدسی - امیررضا کاظمی

کلاس نهم: محمدحسین اسفندیاری - محمدعلی حاجی حسینی - مهدی علی آقایی - عرفان نورایی - نیما شیری جیان- سجاد باقری - آرین اقتداری