مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه ادیب منطقه ۱۳

ورود به صفحه کاربری

آزمون جامع آنلاین

95/2/15

قابل توجه دانش آموزان هر سه پایه:

آزمون جامع آنلاین شامل دروس: ریاضی-علوم-زبان-قرآن-معارف-مطالعات-دفاعی ، در روز دوشنبه 20 اردیبهشت ماه 95 برگزار می گردد و از طریق پنل کاربری قابل دسترسی است.

1- لازم به ذکر است که در پایان روز سه شنبه 95/2/21 این آزمون از سایت برداشته می شود و امکان پاسخگویی بعد از این تاریخ میسر نیست. پس تنها دو روز برای شرکت در این آزمون زمان دارید.

2- شرکت کلیه دانش آموزان در این آزمون جامع الزامی است و بخشی از نمره مستمر به این آزمون تعلق دارد.

3-در صورتیکه بیش از یک بار در آزمون شرکت نمایید، تنها کارنامه اول شما لحاظ می گردد.

4-تمامی سوالات به ترتیب در قالب یک آزمون قرار می گیرند و سوالات دروس به صورت مجزا نمی باشد. لذا باید آمادگی پاسخگویی به دروس ذکر شده را داشته باشید.

5-تمامی سوالات از نیمه دوم کتاب درسی طرح گردیده و مربوط به نوبت دوم می باشد.

با آرزوی توفیق برای همگی شما عزیزان