مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه ادیب منطقه ۱۳

ورود به صفحه کاربری

پاسخنامه آزمون جامع آنلاین

95/2/27

پاسخنامه آزمون جامع آنلاین مورخ 20 اردیبهشت را برای هر سه پایه از طریق لینک های زیر مشاهده نمایید.

پاسخنامه پایه هفتم

پاسخنامه پایه هشتم

پاسخنامه پایه نهم