مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه ادیب منطقه ۱۳

ورود به صفحه کاربری

انتخابات شهردار مدرسه

95/8/17

در 17 آبان انتخابات شهردار مدرسه با حضور مدیران سرای محله شهرداری و کادر دبیرستان برگزار گردید و در پایان آقای هومن حسینی دانش آموز خوب کلاس نهم به عنوان شهردار دبیرستان ادیب انتخاب گردید .برای ایشان آرزوی موفقیت داریم.