مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه ادیب منطقه ۱۳

ورود به صفحه کاربری

برنامه کلاسهای قبل از امتحانات نوبت اول

1395/09/25

برنامه کلاسهای قبل از امتحانات نوبت اول به شرح زیر می باشد، حضور کلیه دانش آموزان در این کلاسها الزامی است.
برنامه کلاس ها