مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه ادیب منطقه ۱۳

ورود به صفحه کاربری

دانش آموزان برتر در امتحانات ترم اول

1395/11/10

دانش آموزان برتر دبیرستان ادیب در امتحانات ترم اول به شرح زیر می باشد.

دانش آموزان برتر در نوبت اول