مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه ادیب منطقه ۱۳

ورود به صفحه کاربری

نفرات برتر در آزمون مجموعه سوالات نوروزی 96

1396/01/24

نفرات برتر در آزمون مجموعه سوالات نوروزی 96 در کل پایه ها به شرح زیر اعلام می شود.

نفرات برتر در آزمون مجموعه سوالات نوروزی 96