مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه ادیب منطقه ۱۳

ورود به صفحه کاربری

دانش آموزان برتر

شعار دبیرستان ادیب

ایمان و توکل، نظم و همکاری، یادگیری و خلاقیت و شادابی و نشاط

تولدهای امروز