مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه ادیب منطقه ۱۳

ورود به صفحه کاربری
دوره اول:

آدرس: تهران،خیابان نیروی هوایی،فرعی 10/30 ،نبش فلکه لوزی، دبیرستان ادیب

شماره تماس: ۷۷۴۲۱۲۱۵

دوره دوم:

آدرس: خیابان ۳۰ متری نیروی هوایی - کوچه ۷/۲۶ - پلاک ۶

شماره تماس: ۷۷۴۰۴۰۹۵