مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه ادیب منطقه ۱۳

ورود به صفحه کاربری

درختکاری

1402/12/15

گرامیداشت روز درختکاری و کاشت 4 اصله درخت با همراهی دانش آموزان